OC, czyli inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, powstało po to, aby dać ochronę, gdy osoba powodująca wypadek będzie zobowiązana do naprawienia szkody. Z kolei AC, należy do ubezpieczeń dobrowolnych, którym można objąć samochód. Gwarantuje ono wypłacenie odszkodowania w sytuacji uszkodzenia...

Polecane